Erabiltzaileen gunea Site del Profesorado

ALEMÁN / ALEMANA

(Curso 2023-2024 Ikasturtea)

A1

ALEMÁN / ALEMANA A1

A1

GRUPO TALDEA HORA ORDUA AULA GELA PLT. SOL. OBSERVACIONES OHARRAK PROFESOR/A IRAKASLEA
A1 – A 9:00 – 11:15 26 2ª/2. Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
GOÑI MONTERO, Julia Marina
A1 – B 16:30 – 18:45 26 2ª/2. Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
GOÑI MONTERO, Julia Marina
A1 – C 17:30 – 19:45 27 2ª/2. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
RUIZ KOLB, Margarita
A1 – D  19:45 – 22:00 27 2ª/2. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
RUIZ KOLB, Margarita
SEMIPRESENCIAL – A1 / ERDIPRESENTZIAZKOAK – A1
A1 – E SEMIP. 15:15 – 17:30 27 2ª/2. Miércoles (presemcial) / Más información
Asteazkena (presentziala) / Informazio gehiago
MARTÍN NEGRO, Maribel

A2

ALEMÁN / ALEMANA A2

A2

GRUPO TALDEA HORA ORDUA AULA GELA PLT. SOL. OBSERVACIONES OHARRAK PROFESOR/A IRAKASLEA
A2 – A 9:00 – 11:15 19 1ª/1. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
KRAFT, Jan
A2 – B 16:30 – 18:45 31 3ª/3. Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
BARRACHINA ZWICK, Inés
A2 – C 18:45 – 21:00 27 2ª/2. Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
PERALTA MARTÍN, Gabi

B1

ALEMÁN / ALEMANA B1

B1

GRUPO TALDEA HORA ORDUA AULA GELA PLT. SOL. OBSERVACIONES OHARRAK PROFESOR/A IRAKASLEA
B1 – A 9:00 – 11:15 19 1ª/1. Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
DIÉZ ISTÚRIZ, Mónica
B1 – B 15:15 – 17:30 Aula Polivalente (Martes/Asteartea)
18 (jueves/Osteguna)

1ª/1..
Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
PERALTA MARTÍN, Gabi
B1 – C 16:30 – 18:45  19 1ª/1. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
DIÉZ ISTÚRIZ, Mónica
B1 – D 18:45 – 21:00 19 1ª/1. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
MARTÍN NEGRO, Maribel

B2.1

ALEMÁN / ALEMANA B2.1

B2.1

GRUPO TALDEA HORA ORDUA AULA GELA PLT. SOL. OBSERVACIONES OHARRAK PROFESOR/A IRAKASLEA
B2.1 – A 16:30 – 18:45 26 2ª/2. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
GOÑI MONTERO, Julia Marina
B2.1 – B  18:45 – 21:00 26 2ª/2. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
GOÑI MONTERO, Julia Marina

B2.2

ALEMÁN / ALEMANA B2.2

B2.2

GRUPO TALDEA HORA ORDUA AULA GELA PLT. SOL. OBSERVACIONES OHARRAK PROFESOR/A IRAKASLEA
B2.2 – A 16:30 – 18:45 11 1ª/1. Lunes y miércoles
Astelehena eta asteazkena
KRAFT, Jan
B2.2 – B  18:45 – 21:00 26 2ª/2. Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
RUIZ KOLB, Margarita

C1

ALEMÁN / ALEMANA C1

C1

GRUPO TALDEA HORA ORDUA AULA GELA PLT. SOL. OBSERVACIONES OHARRAK PROFESOR/A IRAKASLEA
C1 – A 18:45 – 21:00 27 1ª/1. Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
DIÉZ ISTÚRIZ, Mónica

C2.1ALEMÁN / ALEMANA C1C2.1
GRUPO TALDEAHORA ORDUAAULA GELAPLT. SOL.OBSERVACIONES OHARRAKPROFESOR/A IRAKASLEA
C2.1 – A18:45 – 21:00313ª/3.Martes y jueves
Asteartea eta osteguna
BARRACHINA ZWICK, Inés

NOTAS/OHARRAK: