Erabiltzaileen gunea Site del Profesorado

B2, C1 eta C2 mailak: 

  • Eskaera:

Presentziala: ikastetxeko administrazioan emango zaio eskabidea. Interesduna ez bada, haren baimena eta NANaren kopia aurkeztu beharko ditu.

Online: bidali posta helbide honetara,eoip.admin@educacion.navarra.es eskatzailearen NANaren kopia erantsiz.

  • Tasen murrizketa frogatzen duen agiria (hala balegokio)
  • Tasak, zentroko Administrazioan banku-txartelaren bidez edo banku-transferentziaren bidez ordain daiteke.

A2, B1 mailak, Oinarrizko Zikloa eta beste ziurtagiriak:

  • Eskaera:

Presentziala: ikastetxeko administrazioan emango zaio eskabidea. Interesduna ez bada, haren baimena eta NANaren kopia aurkeztu beharko ditu.

Online: bidali posta helbide honetara,eoip.admin@educacion.navarra.es eskatzailearen NANaren kopia erantsiz.

  • Tasen murrizketa frogatzen duen agiria (hala balegokio)
  • Tasak eskudirutan, txartelarekin edo banku-transferentziarekin ordaintzen dira, eta 2 egunera jaso daitezke.

2023ko TASAK:

ZIURTAGIRIAK TASA MOTA
Arrunta   Maila orokorreko  eta guraso bakarreko Familia Ugaria Maila bereziko  eta guraso bakarreko Familia Ugaria
A2 maila 5,20 € 2,60 € 0 €
Beste ziurtagiriak 5,20 € 2,60 €  
TITULUAK TASA MOTA
Arrunta Maila orokorreko  eta guraso bakarreko Familia Ugaria, 
%33=>Desgaitasuna

Maila bereziko  eta guraso bakarreko Familia Ugaira,  %65=> Desgaitasuna, Ekintza terroristen biktimak etaGenero indarkeriaren biktimak

B1 eta Oinarrizko Zikloa 10,40 € 5,20 € 0 €
B2 Maila  29,10 € 14,60 € 0 €
C1 Maila  35,40 € 17,70 € 0 €
C2 Maila  35,40 € 17,70 € 0 €