Erabiltzaileen gunea Site del Profesorado

Matrikula libre-egutegia (2022-2023)

(2022-2023 Ikasturtea)

KASU. OHAR GARRANTZITSUA

Euskara eta Ingeleseko azterketa libreak: Matrikula egiteko interesa duenak, aurreinskripzioa egin beharko du, 2023ko otsailaren 13 tik 28ra, (biak barne), azterketak eginen diren egoitza adjudikatzeko. 


ALEMAN, FRANTSES eta ITALIERA

(6/2023 Ebazpena, urtarrilaren 19koa) (1.ERANSKINA) (2.ERANSKINA) (3.ERANSKINA)

MATRIKULA ORDUTEGIA (INTERNET BIDEZ): 2023ko otsailaren 20ko 9:00etatik otsailaren 27ko 23:59ak arte.


EUSKARA eta INGELESA

  (6/2023 Ebazpena, urtarrilaren 19koa) (1.ERANSKINA) (2.ERANSKINA) (3.ERANSKINA)

a) AURREINSKRIPZIOA: 2023ko otsailaren 13ko 9:00etatik otsailaren 28ko 23:59ak arte (biak barne).

b) MATRIKULA: 2023ko martxoaren 9ko 15:00etatik martxoaren 17ko 23:59ak arte (biak barne).

Matrikulatzeko egokitu zaion behin behineko ikastetxea kontsultatzeko, sartu


Iragarritako probak eta horien ezaugarriak (2022-2023)

2023. urteari begira, Nafarroako hizkuntza eskola ofizialek sarrera libreko probetarako deialdia egiten dute, ebazpen honetako 2.eranskinean ezartzen diren hizkuntza, maila eta egutegiaren arabera..

Azterketa proben egitura izangaientzako indarreko zehaztapenetan ezartzen da.

Maila bakoitzeko ziurtapen probak aldi berean administratuko dira deialdi bakarrean, bai ikasle ofizialentzat, baita libreentzat ere, ahozko adierazpenaren proba izan ezik, hura egiteko dagokion egutegia ezarriko baita.


Betebeharrak (2022-2023)

Hizkuntza ikasketetan sartzeko, nahitaezkoa izanen da hamasei urte beteak izatea ikasketak hasten diren urtean. (68/2018 Foru Dekretuaren 3.1 Artikulua). Hamalau urtetik goitikoak ere sartzen ahalko dira, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan atzerriko lehen hizkuntza gisa ikasitakoa ez den beste hizkuntza bateko irakaskuntzak egiteko..


Ziurtatze-proba hauetan matrikula daiteke (2022-2023)

(2022-2023 Ikasturtea)

a) A2 (Euskaran eta Ingelesean izan ezik).

b) B1

c) B2

d) C1

Ikaslea nahi duen mailan matrikulatuko da. Hizkuntza bakoitzean baizik ezin da matrikulatu. Ez da beharrezkoa aurreko maila gainditua izatea maila altuago batean matrikulatzeko.

 


Azterketa deialdiak (2022-2023)

(2022-2023 Ikasturtea)

(6/2023 EBAZPENA, URTARRILAREN 19EKOA) (1.ERANSKINA) (2. ERANSKINA) (3.ERANSKINA)

Ikasle libreek bi deialdi izanen dituzte dagokien maila gainditzeko. Probak maiatzean eta ekainean eginen dira, ohiko deialdian eta ez-ohiko deialdia irailean, eta 2. eranskinean ageri den egutegiari jarraikiz banatuko dira.

2022-2023 ikasturterako araubide bereziko hizkuntzen irakaskuntzetarako ziurtapen proba bateratuen egutegia (2.Eranskina)

Azterketak egin baino lehen, Nafarroako hizkuntza eskola ofizialek beren web orrietan argitaratuko dituzte ziurtapen probetarako izangaientzako deialdiak, probak zer tokitan, zer egunetan eta ordutan izanen diren adierazita.

HIZKUNTZAK>dagokion hizkuntza>Azterketak>Egutegi Libreak>Begiratu


Azterketa egoitza (2022-2023)

(2022-2023 Ikasturtea)

Izangaien kopuruak zentroaren gaitasuna gainditzen badu hizkuntza eta maila baterako, beste azterketa-egoitza batzuk prestatzen ahalko dira proba idatzia zein ahozkoa egiteko, bai eta bi deialdi egin ere, goizez eta arratsaldez, hurrenez hurren. Kasu horietan, eskolek garaiz-garaiz argitaratuko dute zer azterketa-egoitzatan eta ordutan egin beharko duen proba izangai bakoitzak.

EUSKARA ETA INGELESA

Hiru eremu ezarri dira, hiru azterketa-zentroei lotuta (Lizarra, Iruña eta Tutera). Aurreinskripzioa egitean eremu bat aukeratu behar da, eta esan behar da, halaber, beste zentro batean matrikulatzeko aukera izan nahi den edo ez, baldin eta ez bada lortzen matrikulatzea lehen aukeratu den zentroan. Zentro bakoitzaren eragin eremuaren barruko udalen zerrenda ebazpen honen 3. eranskinean argitaratzen da.

Eragin-eremu bakoitzari dagozkion udalerriak (3.ERASKINA)


Alemaneko, Frantseseko eta Italierako matrikula librea (2022-2023)

(2022-2023 Ikasturtea)

Alemán, Frantses eta Italieraren ziurtapen probak egiteko matrikula librea on-line eta aurreinskripziorik gabe eginen da, nahi den zentroaren web-orrian,  2023ko otsailaren 20etik 27ra, biak barne.  


Euskarako eta Ingeleseko matrikula librea (2022-2023)

(2022-2023 ikasturtea)

AURREINSKRIPZIOA

Aurreko urteetan euskara eta ingelesa hizkuntzetan matrikula libre asko egin izan direnez gero, eta dauden baliabideak era egokian baliatu ahal izateko, Nafarroako hizkuntza eskola ofizialetan aurreinskripzioa online egiteko epe bakar bat irekiko da..

Ziurtapen probak araubide librean egin nahi dituzten izangaiek hizkuntzaren araberako aurreinskripzio bat egin behar dute, zer mailatara aurkeztu nahi diren adieraziz. Hizkuntza bakoitzean maila batean matrikulatzea baizik ez da onartuko.

 Aurreinskripzioa, eginen da , bakarrik, Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen web-orrietan horretarako berariaz egonen den estekaren bidez, 2023ko otsailaren 13tik otsailaren 28ra arte, biak barne.

Aurreinskripzioan, izangaiak bere datu pertsonalak, hizkuntza eta egin nahi duen maila adieraziko ditu, baita lehentasunez zer eskolatan egin nahi dituen ziurtapen probak ere. Aurreinskripzioa bukatuta, eskaera bakoitzak bere erreferentzia zenbakia izanen du. 

Aurreinskripzioan ematen diren datuak matrikula egitean baieztatuko dira, eta zinpeko aitorpenaren izaera izanen dute.

BAREMOA

 Euskara eta Ingeles hizkuntzen matrikula libreak banatzeko asmoz, ondoren aipatzen diren irizpideen araberako baremo bat ezarriko da. Irizpideak ez dira metatuko eta matrikula egitean ziurtatu beharko dira:

– 2 puntu: Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe ez-unibertsitarioetako irakasleak, jardunean daudenak.

– 2 puntu: Nahi den aukera egiteko eskatutako eskolaren eragin bizi direnak.

 – Puntu 1: Nafarroan bizi arren, lehen aukera moduan eskatu den eskolaren eragin eremutik kanpo bizi direnak.

 – 0 puntu: Nafarroan bizi ez direnak.

 Hiru eremu ezarri dira, hiru azterketa-zentroei lotuta (Lizarra, Iruña eta Tutera). Aurreinskripzioa egitean eremu bat aukeratu behar da, eta esan behar da, halaber, beste zentro batean matrikulatzeko aukera izan nahi den edo ez, baldin eta ez bada lortzen matrikulatzea lehen aukeratu den zentroan. Zentro bakoitzaren eragin eremuaren barruko udalen zerrenda ebazpen honen 3. eranskinean argitaratzen da..

Eragin-eremu bakoitzari dagozkion udalerriak (3.ERASKINA)

Baremo honetan  balio duten ziurtagiriak izanen dira Dokumentazioan.

ZOZKETA ETA ESLEITUTAKO IKASTETXEA

  Aurreinskripzioa egiteko epea amaitu eta gero, izangai bakoitzari zentro bat esleituko zaio, kontuan hartuta giza baliabideen erabilgarritasuna eta zentroek dauzkaten espazioak.

 Zentroa esleitzeko, aurreinskripzioa erregistratu den sistema informatikoak ausaz aterako du zenbaki bat hizkuntza bakoitzeko, eta zenbaki horretatik abiaturik esleituko da ikasleen matrikulazio-zentroa, probak egiteko, kontuan harturik 2.2 puntuko baremoan lortutako puntuazioa. Zenbaki hori ateratzeko, ekitaldi publiko bat eginen da, martxoaren 1ean, 10:00etan, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Atzerriko Hizkuntzen Atalean (Iruñeko San Domingo kalea 8). Ausazko zenbakia ateratzeko ekitaldian Atzerriko Hizkuntzen Ataleko buruak eta Europako Proiektuen Bulegoko buruak parte hartuko dute, edo haiek eskuordetzen dituzten pertsonek, eta Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko legelari batek.

Martxoaren 1eko 14:30etik aurrera, eskatzaileek kontsultatzen ahalko dute zer zentro esleitu zaien, behin-behinean, matrikula egiteko. Kontsulta egiteko, aurreinskripzioa egiteko erabili duten aplikazio informatikoa erabiliko dute.  

 Izangaiek 2023ko martxoaren 8ko 14:30era arteko epea izanen dute behin-behineko esleipenari alegazioak egiteko. Horretarako, eskabide bat aurkeztu beharko dute, Hezkuntza Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuari zuzendua. Norbera esleipenarekin ez dagoela konforme beste arrazoirik ez duten alegazioak ez dira onartuko.

Behin betiko esleipenak kontsultatzen ahalko dira aurreinskripzioa egiteko erabili den aplikazio informatiko beraren bidez, 2023ko martxoaren 9ko 14:30etik aurrera,

MATRIKULA

Hizkuntza bakoitzean maila batean baizik ezin da matrikulatu.

Aldez aurretik aurreinskripzioa egin duten izangaiek baizik ezin izanen dute matrikula egin euskararen edo ingelesaren ziurtagiriak lortzeko probak egiteko txanda librean.

Nafarroako hizkuntza eskola ofizialek matrikulazio epe bat irekiko dute, 2023ko martxoaren 9tik 17ra arte (biak barne), ingelesean eta euskaran aurreinskripzioa egin dutenentzat.

Aurreinskripzioa egin duen bakoitzak online matrikula bat eginen du deskribatu den prozesuaren bidez esleitu den zentroan, aipatu zentroaren web-orrian argitaratutako jarraibideei segituz.


Ekarri beharrekoa (2022-2023)

Matrikula egiteko unean, bidezkoa bada, honako agiri eskaneatu hauek aurkeztu beharko dira aplikazio informatikoaren bidez.

a) NAN/AIZaren fotokopia. Ez da beharrezkoa izanen baldin eta izangaia esleitu zaion hizkuntza eskola ofizialeko ikasle ohia bada.

b) Euskara edo Ingeleseko matrikula libreetarako, erroldatze agiria, Nafarroan eta dagokion zentroaren eragin eremuaren barruan bizi dela egiaztatzeko. Ez da beharrezkoa izanen, baldin eta NANak/AIZk ematen duten informazioarekin bat badator.

c) Euskara edo ingeleseko matrikula libreetarako, Nafarroako ikastetxe itundu bateko irakaslea dela ziurtatzeko, ikastetxeko zuzendariak emandako ziurtagiria. Unibertsitatez kanpoko Nafarroako sare publikoko irakasleen kasuan, ofizioz ziurtatuko da.

d) Hala badagokio, interesduna prezio publikoak osorik edo partez ordaintzetik salbuetsita dagoela egiaztatzen duen dokumentua, indarreko araudiak ezartzen duen moduan.

 e) Espedientea probak egiteko esleitu zaien hizkuntza eskola ofiziala ez den beste batean daukaten izangaiek espediente-lekualdaketaren agiria aurkeztu beharko dute, beren espedientea dagoen hizkuntza eskola ofizialetik esleitu zaienera eramatekoa, hain zuzen. 


Tasak (2022-2023)

(2022-2023 Ikasturtea)

2022-2023 ikasturteko matrikula librea egiteko kostuak apirilaren 20ko 28/2022 Foru Aginduan ezarrita daude (104. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, maiatzaren27koa.)

Ordainketa Internet bidez eginen da, MATRIKULA EGITEN DEN EGUNEAN bertan, banku txartelaren bidez. Kasu berezietan, hurrengo egunean Eskolako Administraritzan ordaindu ahal izanen da banku txartelaren bidez. ARAUDIA

Ordaindu beharrekoari buruzko zalantzaren bat izanez gero galde ezazue administraritzan.

BANAKAPENA

LEHENDABIZIKO ALDIZ IZENA EMATEA (IKASLE BERRIAK)30,24 €
AZTERKETA ESKUBIDEAK52,41 €
KUOTA OSAGARRIA15,00 €

TASAK HONELA BANAKATZEN DIRA

TASEN MURRIZKETA

 • FAMILIA UGARIAK:
  Familia Ugariaren karneta gaurkotuaren fotokopia ekarri behar dute.
  • % 100eko exentzioa, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat.
  • % 50eko exentzioa, kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat.
 • GURASKO BAKARREKO FAMILIAK:
  Karneta gaurkotuaren fotokopia ekarri behar dute.
  • % 100eko exentzioa, kategoria bereziko guraso bakarreko familikoentzat.
  • % 50eko exentzioa, kategoria orokorreko guraso bakarreko familikoentzat.
 • EKINTZA TERRORISTEN BIKTIMAK BAITA HAIEN EZKONTIDE ETA SEME ALABAK (Apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legea, ekintza terroristen biktimei laguntzeko): Derrigorrezkoak ez diren irakaskuntzen tarifetatik salbuetsiak daude. (dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute).
 • GENERO INDARKERIAREN BIKTIMAK BAITA HAIEN SEME ALABAK . Derrigorrezkoak ez diren irakaskuntzen tarifetatik salbuetsiak daude. Nafarroan Delituen Biktimei Arreta Eskeintzako Atalak luzatutako egiaztagiria aurkeztu beharko da.
 • DESGAITASUNA AINTZATETSIA DUTENEK (Kasu bakoitzean dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko da)
  • %65eko edo gehiagoko desgaitasuna onartua dutenek, %100eko exentzioa izanen dute.
  • %33ko edo gehiagoko desgaitasuna onartua dutenek, %50eko exentzioa izanen dute.
IKASLE BERRIAKLEHENDIK IKASLE DIRENAK

IKASLE BERRIAK

Ikasle berriak dira Hizkuntza Eskola Ofizial batean ikasle libre edo ofizial inoiz izan ez direnak.

Ikasle guziek ordaindu behar dutena:

 • Lehenengo aldiz izena ematea behin bakarrik. 
 • Azterketa eskubideak, matrikula egiten den hizkuntza bakoitzeko.
 • Kuota osagarria.Ordainketa bakarra izanen da, zenbat hizkuntzetan matrikulatzen den kontutan izan gabe. Kuota honek, IHEOeko departamentuek antolatzen dituzten kultura jarduetara joateko eta Baliabide Gelako mailegu zerbitzua erabiltzeko eskubidea ematen du.
Matrikula bakoitzeko ordainketa bat egin beharko da(matrikula bat baino gehiago egiten bada, hurrengoan lehendik ikaslea izandakoa izanen da)
ARRUNTA MAILA OROKORREKO ETA GURASO BAKARREKO
FAMILIA UGARIA
ETA
%33=>DESGAITASUNA
MAILA BEREZIKO ETA GURASO BAKARREKO FAMILIA UGARIA
EKINTZA TERRORISTEN, GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMAK ETA%65=>DESGAITASUNA
97,65 € 56,33 € 15 €

IKASLE BERRIENTZAKO adibideak:

LEHENDIK IKASLE DIRENAK

Lehendik ikasle direnak (ordaindu beharreko diruari dagokionez soilik) hauek dira: aurretik Hizkuntza Eskola Ofizial batean, edozein hizkuntzatan, ikasle ofizial edo libre izandakoak, Urrutiko Hizkuntza Irakaskuntza Eskola Ofizialekoak barne.

Ikasle guziek ordaindu behar dutena:

 • Azterketa eskubideak, matrikula egiten den hizkuntza bakoitzeko.
 • Kuota osagarria.Ordainketa bakarra izanen da, zenbat hizkuntzetan matrikulatzen den kontutan izan gabe. Kuota honek, IHEOeko departamentuek antolatzen dituzten kultura jarduetara joateko eta Baliabide Gelako mailegu zerbitzua erabiltzeko eskubidea ematen du.

Matrikula bakoitzeko ordainketa bat egin beharko da
ARRUNTA MAILA OROKORREKO ETA GURASO BAKARREKO
FAMILIA UGARIA
ETA
%33=>DESGAITASUNA
MAILA BEREZIKO ETA GURASO BAKARREKO FAMILIA UGARIA
EKINTZA TERRORISTEN, GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMAK ETA%65=>DESGAITASUNA
67,41 € 41,21 € 15 €

Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda (2022-2023)

(2022-2023 Ikasturtea)

BEHIN-BEHINEKOA: Apirilaren 11n, asteartea, 10:00etan

Alegazioak aurkezteko epea: Apirilaren 11tik 18ra.

BEHIN BETIKOA: Apirilaren 19an, astelartea, 14:30ean


Ebaluazioa, kalifikazioa eta ziurtapena (2022-2023)

Maila bakoitzeko zehaztasunei buruzko araudian ezarritakoari jarraikiz eginen dira ebaluazioa, kalifikazioa eta ziurtapena.


Premia bereziak dituzten pertsonekiko egokitzapena (2022-2023)

Behar den minusbaliotasun edo desgaitasun agiria aurkeztuz, ikasleek justifikatzen badute ziurtapen probak ohiko moduan egiterik ez dutela, behar dituzten egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte denbora eta baliabideen aldetik, 2023ko apirilaren 24a 23:59ak baino lehen.

Minusbaliotasun maila aitortua %33koa edo handiagoa baldin bada, Hezkuntza Departamentuak bere zerbitzu pedagogikoei aholku eskatuko die, desgaitasun motaren eta mailaren arabera nolako egokitzapenak egin behar diren jakiteko.

Era berean, premia bereziak dituzten ikasleek dagokion egokitzapena eskatu beharko dute, fakultatibo espezialistaren txosten-eskaerarekin batera, 2023ko apirilaren 24ko 23: 59ak baino lehen.

Ez da onartuko epez kanpo aurkeztutako eskabiderik.

OHARRA: Ikasturte honetan ikasle guztiek formalizatu beharko dute eskabidea, dagokion ziurtagiriarekin batera, aurreko urteetan aurkeztu dutenak barne.

Eskaera-formulariora@educacion.navarra.es edo@gmail.com kontu baten bidez baino ezin izango da sartu.

.


Ohar garrantzitsuak (2022-2023)

 • Dokumentazio guztia ekarri duten ikasleak bakarrik onartuko dira.
 • Hizkuntza bakoitzean maila batean baizik ezin da matrikulatu.
 • Ordainketa egin ezean, matrikula ez da osatutzat joko.
 • Beste HEO batean matrikulatuta dagoen ikaslea, Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola barne, ezin izango da Eskola honetan hizkuntza berean matrikulatu.
  Arau hauek ez betetzeak matrikularen deuseztatzea ekarriko du eta ordaindutako tasa ez da itzuliko. Araudia begiratu
 • Probetara aurkezten ez diren ikasleek ez dute sartutako zenbatekoa itzultzeko eskubiderik izanen.
 • Matrikularen zenbatekoa itzuliko da, bakar-bakarrik, onartuen behin betiko zerrendak argitaratu aurretik itzulketa eskatuz gero (apirilaren 19a baino lehen).
 • Matrikula egiaztatzeko epean ikusten bada inkongruentziak daudela aurreinskripzioan eman diren datuen eta matrikula egiteko aurkezten diren agirien artean, matrikula hori deuseztatu eginen da.
 • Azterketen datak  web orri honetan agertuko dira. HIZKUNTZAK>dagokion hizkuntza>Azterketak>Egutegi Libreak>Begiratu
 • Azterketen emaitzak web orri honetan kontsultatu ahal izango dira (Erabiltzaileen gunea). 
 • Matrikula egitean, ikasleak datuak babesteari buruzko baldintzak irakurri eta baieztatu beharko ditu (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa,datu pertsonalak babeskoa eta eskubide dogitalak bermatzekoa).
 • Eskolan Baliabide Gela bat dago, bertan kontsulta gela, multimedia gunea eta mailegu zerbitzua aurki ditzakezu.