Erabiltzaileen gunea

Matrikula libre-egutegia (2019-2020)

(2019-2020 Ikasturtea)

KASU. OHAR GARRANTZITSUA

Euskara eta Ingeleseko azterketa libreak: Matrikula egiteko interesa duenak, aurreinskripzioa egin beharko du, otsailaren 17tik 24ra, azterketak eginen diren egoitza adjudikatzeko. 


ALEMAN, FRANTSES eta ITALIERA

(14/2020 Ebazpena, urtarrilaren 23koa) (1.ERANSKINA) (2.ERANSKINA) (3.ERANSKINA)

MATRIKULA ORDUTEGIA (INTERNET BIDEZ): 2020ko otsailaren 21eko 9:00etatik otsailaren 28ko 23:59ak arte.


EUSKARA eta INGELESA

  (14/2020 Ebazpena, urtarrilaren 23koa) (1.ERANSKINA) (2.ERANSKINA) (3.ERANSKINA)

a) AURREINSKRIPZIOA: 2020ko otsailaren 17ko 9:00etatik otsailaren 24ko 23:59ak arte.

b) MATRIKULA: 2020ko martxoaren 3ko 9:00etatik martxoaren 10eko 23:59ak arte

Matrikulatzeko egokitu zaion behin behineko ikastetxea kontsultatzeko, sartu


Betebeharrak (2019-2020)

Hizkuntza ikasketetan sartzeko, nahitaezkoa izanen da hamasei urte beteak izatea ikasketak hasten diren urtean. Hamalau urtetik goitikoak ere sartzen ahalko dira, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan atzerriko lehen hizkuntza gisa ikasitakoa ez den beste hizkuntza bateko irakaskuntzak egiteko.


Ziurtatze-proba hauetan matrikula daiteke (2019-2020)

(2019-2020 Ikasturtea)

a) A2 (euskaran eta ingelesean izan ezik).

b) B1

c) B2

d) C1

Ikaslea nahi duen mailan matrikulatuko da. Bakarrik hizkuntza bakoitzeko maila batean matrikulatu ahal izango da. Ez da beharrezkoa aurreko maila gainditua izatea maila altuago batean matrikulatzeko.


Azterketa deialdiak (2019-2020)

(2019-2020 Ikasturtea)

(14/2020 EBAZPENA, URTARRILAREN 23KOA) (1.ERANSKINA) (2. ERANSKINA) (3.ERANSKINA)

Ikasle libreak 2 azterketa deialdi izanen ditu dagokion maila gainditzeko. Proben ohiko deialdia maiatza-ekainean izanen da eta ez-ohiko deialdia irailean.

HIZKUNTZAK>dagokion hizkuntza>Azterketak>Egutegi Libreak>Begiratu


Azterketa egoitza (2019-2020)

(2019-2020 Ikasturtea)

Hizkuntza eta maila bakoitzean matrikulatutako ikasle kopurua eskola bakoitzak duen kapazitatea baino handiagoa balitz, beste egoitza batzuk egoki daitezke proba idatzia zein ahozkoa egiteko, baita bi deialditan banatu ere (goizez eta arratsaldez). Kasu hauetan, eskola bakoitzak garaiz adieraziko du, ikasle bakoitzak proba horiek non eta noiz eginen dituen.

EUSKARA ETA INGELESA

Probak egiteko hiru ikastetxe izango dira: Iruña, Lizarra eta Tutera. Ikastetxe bakoitzari eragin-eremu bat ezartzen zaio. Aurreinskripzioa egiteko unean zona bat aukeratu beharko da eta adierazi beharko da matrikula beste ikastetxe batean egiteko aukera eduki nahi den, lehen aukerarekin matrikula lortu ezean.

Eragin-eremu bakoitzari dagozkion udalerriak


Alemaneko, Frantseseko eta Italierako matrikula librea (2019-2020)

(2019-2020 Ikasturtea)

Alemán, frantses eta italierako zertifikazio probak egiteko on-line matrikula aukeratutako eskolan egingo da,  aurreinskripziorik gabe, 2020ko otsailaren 21etik 28ra. 


Euskarako eta Ingeleseko matrikula librea (2019-2020)

(2019-2020 ikasturtea)

AURREINSKRIPZIOA

Azken urteotan ingeles eta euskara matrikula librearen kopurua handiegia izan dela eta, eta baliabideak ahalik eta hobekien kudeatzeko, Nafarroako hizkuntza eskola ofizialentzat on-line aurre-inskripzio epe bakar bat irekiko da.

Ingeles eta euskara proba libreetan parte hartu nahi dutenek hizkuntza bakoitzarentzat aurre-inskripzio bana egin beharko dute, aukeratutako maila adieraziz. Hizkuntza bakoitzeko maila bana. Soilik maila baterako matrikula onartuko da hizkuntza bakoitzean.

 Aurre-inskripzioa hizkuntza eskola ofizialeen web orrian aurkituko den informatika tresnaren bidez soilik egingo da, 2020ko otsailaren 17 eta 24 bitartean, biak barne.

Aurre-inskripzio prozesuan, eskatzaileak datu pertsonalak, hautatutako hizkuntza eta maila, eta probak egiteko lehentasuneko gisa aukeratzen duen eskola adieraziko ditu. Informatika tresnak aurreinskripzio bakoitzari zenbaki bana emango dio.

 Aurreinskripzioan emandako datuak matrikula egiteko unean baieztatuko dira eta zinpeko aitorpenaren izaera izanen dute.

BAREMOA

 Euskara eta Ingeleseko matrikula libreak esleitzeko matrikula egiteko unean egiaztatzeko izanen diren ondorengo irizpideekin honako baremo hau ezarriko da:

– 2 puntu: Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpe dauden ikastetxeetan jardun diren irakasleak edo aukeratutako eskolako eragin-eremuan bizi direnak.

 – Puntu 1: Nafarroan bizi direnak, lehen aukeran aukeratutako eskolako eragin-eremutik kanpo.

 – 0 puntu: Nafarroan bizi ez direnak.

 Probak egiteko hiru ikastetxe izango dira: Iruña, Lizarra eta Tutera. Ikastetxe bakoitzari eragin-eremu bat ezartzen zaio. Aurreinskripzioaegiteko unean zona bat aukeratu beharko da eta adierazi beharko da matrikula beste ikastetxe batean egiteko aukera eduki nahi den, lehen aukerarekin matrikula lortu ezean.

Eragin-eremu bakoitzari dagozkion udalerriak

ZOZKETA ETA  ESLEITUTAKO IKASTETXEA

  Behin aurreinskripzio epea bukatuta, eskatzaile bakoitzari ikastetxe bat esleituko zaio. Horretarako ikastetxeek dituzten giza eta leku baliabidearen erabilgarritasuna kontuan hartuko da.

 Ikastetxe bat esleitzeko, aurreinskripzioak bildu dituen informatiko tresnak hizkuntza bakoitzari ausazko zenbaki bat aterako du, zeinetik eskatzaileei frogak egiteko matrikularako ikastetxeak esleituko diren. Prozesu honetan 2.2. puntuan adierazitako baremoan izandako puntuaketa kontuan izango da. Zenbaki hori lortzeko otsailaren 25ean goizeko 10etan jendaurrean egingo da, Iruñeko Santo Domingo Kalean 8, Atzerriko Hizkuntzen Atalak duen egoitzan.

Otsailaren 25eko 14:30etik aurrera, aurreinskripzioa egin duen informatiko tresnaren bidez, eskatzaileak  kontsultatu ahal izanen du matrikulatzeko egokitu zaion behin behineko ikastetxea.  

 Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuan behin behineko zerrendei helegiteak egiteko eskatzaileek 2020ko otsailaren 25etik 28ra epea izango dute. Ikastetxeko pertsonaleko ezadostasuna helegite bat egiteko ez da nahiko izango. 

Behin betiko adjudikazioak aurreinskripzioa egin den informatiko tresnan kontsultatu ahal izanen dira 2020ko martxoaren 2ko 14:30etik aurrera.

MATRIKULA

Hizkuntza bakoietzean maila batean baizik ezin da matrikulatu.

Ingeles eta euskarako zertifikazio probat egiteko aurreinskripzioa egin dutenek bakarrik izango dute matrikula librea egiteko aukera.

Ingeles eta euskara aurreinskripzioa egin dutenentzat matrikula librea egiteko epe bat irekiko da 2020ko martxoaren 3tik martxoaren 10era (biak barne).

Eskatzaile bakoitzak  azaldutako prozesuan esleitutako ikastetxean egingo du matrikula.


Ekarri beharrekoa (2019-2020)

Matrikula egiterakoan eskaneatuak, posta arruntaren bidez edo bertara eramanez,  honako dokumentu hauek helaraziko dira.

a)  NAN/AIZaren fotokopia. Eskatzailea adjudikatutako eskolako ikasle edo ikasle ohia izaten bada ez da beharrezkoa.

b)  Ingeles eta euskara matrikula libreen kasuan, bizitokia ikastetxeko eragin-eremuan egiaztatzeko udal-erroldaren ziurtagiria. NAN/AIZean helbide bera bada, ez da beharrezkoa izango.

c)  Ingeles eta euskara matrikula libreen kasuan, Nafarroako ikastetxe itundu batean irakasle izana egiaztatzeko ikastetxeko zuzendariaren ziurtagiria. Nafarroako sare publikoen irakasleak ofizioz egiaztatuko dira.

 d)  Hala balegokio, prezio publikoak ordaintzetik erabat edo zati batez salbuetsita izatearen frogagiria, indarrean dagoen arauaren araberakoa.

 e)  Desgaitasuna aintzatetsia dutenek kasu bakoitzean dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute, non gradua eta dagozkion egokitzapena agertu behar diren.

 f)  Beste hizkuntza eskola ofizial batetik datorren ikasleak espedientearen lekualdaketa eskatu edo lortu duela ziurtatzen duen agiri eguneratua. 


Tasak (2019-2020)

(2019-2020 Ikasturtea)

Ordainketa Internet bidez eginen da, MATRIKULA EGITEN DEN EGUNEAN bertan, banku txartelaren bidez. Kasu berezietan, hurrengo egunean Eskolako Administraritzan ordaindu ahal izanen da banku txartelaren bidez. ARAUDIA

Ordaindu beharrekoari buruzko zalantzaren bat izanez gero galde ezazue administraritzan.

ORDAINDU BEHARREKOARI BURUZKO XEHETASUNAK

LEHENDABIZIKO ALDIZ IZENA EMATEA (IKASLE BERRIAK)30,00 €
AZTERKETA ESKUBIDEAK52,00 €
KUOTA OSAGARRIA15,00 €

GUTXIAGO ORDAINDU BEHARREKOA (40/2003 Legea, azaroaren 18koa eta 6/2005 Foru Legea, maiatzaren 18koa)

 • FAMILIA UGARIA OROKORRA ETA BEREZIA:
   %100eko salbuespena, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat.
  %50eko hobaria, kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat.
 • EKINTZA TERRORISTEN BIKTIMAK (baita haien ezkontide eta seme alabak:
  Irakaskuntza ez-  derrigorrezkoen tarifak ordaintzetik salbuetsita daude (dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko da).
 • GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMAK (baita haien seme alabak): (14/2015 FORU LEGEA )
  Irakaskuntza ez-  derrigorrezkoen tarifak ordaintzetik salbuetsita daude (dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko da).
 • DESGAITASUNA AINTZATETSIA DUTENEK (Kasu bakoitzean dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko da)
  %100eko salbuespena, %65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat.
  %50eko hobaria, %33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten pertsonentzat.
IKASLE BERRIAKLEHENDIK IKASLE DIRENAK

IKASLE BERRIAK

Ikasle berriak dira Hizkuntza Eskola Ofizial batean ikasle libre edo ofizial inoiz izan ez direnak.

Ikasle guziekordaindu behar dutena:

 • Lehenengo aldiz izena ematea behin bakarrik. 
 • Azterketa eskubideak, matrikula egiten den hizkuntza bakoitzeko.
 • Kuota osagarria.Ordainketa bakarra izanen da, zenbat hizkuntzetan matrikulatzen den kontutan izan gabe. Kuota honek, IHEOeko departamentuek antolatzen dituzten kultura jarduetara joateko eta Baliabide Gelako mailegu zerbitzua erabiltzeko eskubidea ematen du.
Matrikula bakoitzeko ordainketa bat egin beharko da(matrikula bat baino gehiago egiten bada, hurrengoan lehendik ikaslea izandakoa izanen da)
ARRUNTA MAILA OROKORREKO
FAMILIA UGARIA
ETA
%33=>DESGAITASUNA
MAILA BEREZIKO FAMILIA UGARIA
EKINTZA TERRORISTEN, GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMAK ETA%65=>DESGAITASUNA
97,00 € 56,00 € 15 €

IKASLE BERRIENTZAKO adibideak:

LEHENDIK IKASLE DIRENAK

Lehendik ikasle direnak (ordaindu beharreko diruari dagokionez soilik) hauek dira: aurretik Hizkuntza Eskola Ofizial batean, edozein hizkuntzatan, ikasle ofizial edo libre izandakoak, Urrutiko Hizkuntza Irakaskuntza Eskola Ofizialekoak barne.

Ikasle guziek ordaindu behar dutena:

 • Azterketa eskubideak, matrikula egiten den hizkuntza bakoitzeko.
 • Kuota osagarria.Ordainketa bakarra izanen da, zenbat hizkuntzetan matrikulatzen den kontutan izan gabe. Kuota honek, IHEOeko departamentuek antolatzen dituzten kultura jarduetara joateko eta Baliabide Gelako mailegu zerbitzua erabiltzeko eskubidea ematen du.

Matrikula bakoitzeko ordainketa bat egin beharko da
ARRUNTA MAILA OROKORREKO
FAMILIA UGARIA
ETA
%33=>DESGAITASUNA
MAILA BEREZIKO FAMILIA UGARIA
EKINTZA TERRORISTEN, GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMAK ETA%65=>DESGAITASUNA
67,00 € 41,00 € 15 €

Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda (2019-2020)

(2019-2020 Ikasturtea)

BEHIN-BEHINEKOAOnartuak / Ez onartuak  
Alegazioak aurkezteko epea: Apirilaren 6tik 8ra.

BEHIN BETIKOA: Zerrenda argitaratzeko data hurrengo abisua arte atzeratu da. Matrikulatutako guztiak onartu dira.


Ebaluazioa, kalifikazioa eta ziurtapena (2019-2020)

Maila bakoitzeko zehaztasunei buruzko araudian ezarritakoari jarraikiz eginen dira ebaluazioa, kalifikazioa eta ziurtapena.

HIZKUNTZAK>dagokion hizkuntza>Azterketak>Proben gaineko oharrak>Begiratu


Desgaitasuna duten pertsonentzako egokitzapena (2019-2020)

Behar den minusbaliotasun edo desgaitasun agiria aurkeztuz, zirutapen probak ohiko moduan egiterik ez dutela justifikatzen duten ikasleek denbora eta baliabideen aldetik behar dituzten egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte.

Eskaera hau, probak egiteko eguna baino 30 egun lehenago egin beharko da.

Minusbaliotasun maila aitortua %33ekoa edo handiago baldin bada, Hezkuntza Departamentuak bere zerbitzu pedagogikoei aholku eskatuko die, desgaitasun motaren eta mailaren arabera nolako egokitzapenak egin behar diren jakiteko. Desgaitasun hori matrikula egiterakoan egiaztatu beharko da.


Ohar garrantzitsuak (2019-2020)

 • Dokumentazio guztia ekarri duten ikasleak bakarrik onartuko dira.
 • Beste HEO batean matrikulatuta dagoen ikaslea, Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola barne, ezin izango da Eskola honetan hizkuntza berean matrikulatu.
  Arau hauek ez betetzeak matrikularen deuseztatzea ekarriko du eta ordaindutako tasa ez da itzuliko. Araudia begiratu
 • Azterketen datak  web orri honetan agertuko dira. HIZKUNTZAK>dagokion hizkuntza>Azterketak>Egutegi Libreak>Begiratu
 • Azterketen emaitzak web orri honetan kontsultatu ahal izango dira (Erabiltzaileen gunea). 
 • Matrikula egitean, ikasleak datuak babesteari buruzko baldintzak irakurri eta baieztatu beharko ditu (abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa).
 • Eskolan Baliabide Gela bat dago, bertan kontsulta gela, ikus-entzunezko gunea, multimedia gela eta mailegu zerbitzua aurki ditzakezu.