Erabiltzaileen gunea

Eskumenak

Heziketa-kalitatearen hobekuntzarako lege organikoa – LOMCE-a

127. artikulua – ESKOLA KONTSEILUAREN ESKUMENAK

Ikastetxeko Eskola Kontseiluak honako betekizunak izanen ditu:

 1. Lege Organiko honen II. kapituluaren V. tituluak aipatzen dituen proiektu eta arauak  ebaluatzea. (Hezkuntza proiektua, Kudeaketa proiektua, Antolakuntza eta funtzionamendu Arauak, Urteko programazio orokorra).
 2. Ikastetxeko urteko programazio orokorra ebaluatzea, irakasleen klaustroak irakaskuntzaren antolaketa eta plangintzan dituen eskumenak deusetan ukatu gabe.
 3. Hautagaiek aurkeztutako zuzendaritzarako kandidaturak eta proiektuak ezagutzea.
 4. Ikastetxeko zuzendariaren hautaketan parte hartzea Lege Organiko honek ezartzen duen moduan. Zuzendaritza taldeko beste kideen izendatze eta kargu gabetzeak ezagutzea. Zuzendariaren izendapena kentzea, bi herenen gehiengoz, bere kideen artean horrela adosten badute.
 5. Ikasleen onespenari buruz informatzea Lege Organiko honek eta berau garatuko duten xedapenei men eginez.
 6. Diziplina arazoen ebazpenak ezagutzea eta indarrean dagoen legea errespetatzen dela zaintzea. Ikasleriaren jarrera dela eta Zuzendariak hartutako disziplina-neurriek eskolako elkarbizitzari kalte egiten badie, Eskola Kontseiluak, gorasoek edo tutore legalek hala eskatuta, zuzendariak hartutako erabaki hori berrikusi eta behar bada, beste neurri batzuk proposa ditzake.
 7. Ikastetxean elkarbizitza, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, tratu berdintasuna, Lege Organiko honen 84.3 artikuluan aipatzen diren ez diskriminazio egoerak bultzatu,  gatazken konponbide baketsua  eta genero indarkeriari aurrea hartzeko neurriak eta ekimenak bultzatu.
 8. Ikastetxeko instalakuntzen eta ekipamenduen zaintza eta berrikuntza bultzatzea eta baliabide osagarriak lortzeko neurrien berri ematea, 122.3 artikuluak agintzen duena betez.
 9. Beste zentru, erakunde eta entitateekin, kultur eta hezkuntza egitasmoetan elkarlanean aritzeko ildoen berri ematea.
 10. Ikastetxeko funtzionamendu orokorra, ikasleen emaitza orokorrak, eta barne eta kanpoko ebaluazioak aztertu eta baloratzea.
 11. Ikastetxeko funtzionamenduaz, kudeaketaren kalitatearen hobekuntzaz eta kalitatearen bestelako alderdiez proposamenak eta txostenak prestatzea, eskola kontseilu berak bulkatuta edota Administrazioak eskatuta.
 12. Hezkuntza Administrazioak ematen ahal dizkion beste edozein.

Eskola Kontseiluaren Berritzea (2020)

2020-10-29 Hauteskunde Batzordearen aukeratze-akta

2020-11-09 Hauteskunde Batzordearen eratze-akta

2020-11-09 Hauteskunde Batzordearen erabakiak

2020-11-17 Behin-behineko hautagaien zerrenda

2020-11-23 Behin-betiko hautagaien zerrenda

2020-11-27 Eskola Kontseilurako bozketen akta (Personal de Administración y Servicios)


Hautagaitzen aurkezpena (2020)

Eskola Kontseilura hautagaitzak aurkezteko epea azaroaren 10etik 16ra irekita egonen da. Hautagaien behin betiko zerrenda azaroaren 20an argitaratuko da.

Eskaera bidaltzeko, jarraitu esteka hau:

 


Kideak (2020-2021 Ikasturtea)

Zuzendaritza taldea

 • CASERO LEAL, Maite (1) (4)
 • HARANBURU KARRERA, Imanol (3)
 • IDOATE AZCÁRATE, Arantza (2)

Administraritza eta zerbitzuetako langileak

 • DE LA TORRE AINCIBURU, Mª Carmen (3)
 • TORRIJOS SÁNCHEZ, Guillermina (2) (4)

Iruñeko Udaletxeko zinegotzia

 • VELÁSQUEZ MANRIQUE, Silvia Rosa (1)

Irakasleak

 • FIROOZ, Farinaz (3)
 • LARRÉ LARDIES, M. Angeles
 • MONTEANO GANUZA, Irantzu (4)
 • RODRÍGUEZ PRIETO, Gema (1)

Ikasleak

 • GARCÍA ANDRÉS, Miguel Ángel (4)
 • GOÑI NAVARLAZ, Peio (3)
 • IRIBARREN GONZÁLEZ, Leire
 • OLMOS FRAILE, Mónica
 • RODRÍGUEZ GARCÉS, María Dolores (1)

(1) BATZORDE EKONOMIKOKO KIDEAK.

(2) BEKEN BATZORDEKO KIDEAK

(3) BERDINTASUNERAKO ARDURADUNAK

(4) BIZIKIDETZARAKO BATZORDEKO KIDEAK


Eskola kontseiluko kideak

(2020-2021 Ikasturtea)

Zalantza edo iradokizunaren bat baduzu, hiru modu dauzkazu Eskola Kontseiluko ikasleen ordezkariekin harremanetan jartzeko:

 • Posta-elektronizkoz, ondorengo helbidera:d0788405@educacion.navarra.es
 • Horretarako IHEOeko beheko solairuan (Administraritzaren ondoan) aurkitzen den postontzi gorria erabiliz.
 • Pertsonalki, ondorengo ordutegi eta geletan:
IKASLEAK
MATRIKULA ORDUTEGIA GELA
GARCÍA ANDRÉS, Miguel Ángel Alemana B2.2 – A SEMIP. Osteguna
18:45- 21:00
24
GOÑI NAVARLAZ, Peio Euskara B2.1 – C Astelehena eta asteazkena
18:45- 21:00
31
IRIBARREN GONZÁLEZ, Leire Ingelesa C1 – M SEMIP. Martes
9:00 – 11:15
28
OLMOS FRAILE, Mónica Ingelesa C2.1 – D Asteartea eta osteguna
18:45 – 21:00
12
RODRÍGUEZ GARCÉS, María Dolores Ingelesa B2.2 – F Astelehena eta asteazkena
15:15-17:30
15