Erabiltzaileen gunea

Grupos y horarios (Actualización y perfeccionamiento-Módulos) / Taldeak ordutegiak (Gaurkotze eta Hobetze ikastaroak) (2021-2022)

INGLÉS – INGELESA

Curso 2021-2022 Ikasturtea

INGLÉS / INGELESA

GRUPO
TALDEA
HORA
ORDUA
AULA
GELA
PLT.
SOL.
OBSERVACIONES
OHARRAK
PROFESOR/A
IRAKASLEA
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (NIVELES B): EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. MÓDULO I  
GAURKOTZEA ETA HOBETZEA (B MAILA): IDAZMENA ETA AHOZKO ADIERAZPENA  I. MODULUA
MOD. B – A 9:00 – 11:15 29 2ª/2. Martes
Asteartea
Sin asignar / Izendatu gabe
MOD. B – B 19:45 – 22:00 18 1ª/1. Miércoles
Asteazkena
Sin asignar / Izendatu gabe
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (NIVELES C): EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. MÓDULO I
GURKOTZEA ETA HOBETZEA (C MAILA): IDAZMENA ETA AHOZKO ADIERAZPENA  I. MODULUA
MOD C – A  18:45 – 21:00 12 1ª/1. Martes 
Asteartea
Sin asignar / Izendatu gabe
MOD C – B  19:45 – 22:00 12 1ª/1. Lunes
Astelehena
Sin asignar / Izendatu gabe

NOTAS/OHARRAK:

  • Todos los grupos son de 25 alumnos / Talde guztietan 25 ikasle daude.
  • SR/BG (Sala de Recursos/Baliabide Gela)
  • Ver/Ikusi matrícula / matrikula.