Erabiltzaileen gunea

2021-2022ko Ziurtzatze probak

 


Ikasle Ofizialen azterketa egutegia

IRUÑEKO HIZKUNTZA ESKOLAKO IKASLE OFIZIALAK. 2022KO MAIATZ – EKAINEKO DEIALDIA

LIZARRAKO UNITATEKO IKASLE OFIZIALAK.  2022KO MAIATZ- EKAINEKO DEIALDIA

LIZARRAKO UNITATEAN IKASGELAK ESLEITZEA:

B1 eta C1: ERABILERA ANITZEKO ARETOAN EDO “KUBOAN”.

B2: LIBURUTEGIAN.

IRUÑEKO HIZKUNTZA ESKOLAKO IKASLE OFIZIALAK 2022KO IRAILEKO DEIALDIA

2022/09/08 OHARRA

LIZARRAKO UNITATEKO IKASLE OFIZIALAK. 2022KO IRAILEKO DEIALDIA

AZTERKETAK EGITEKO PROTOKOLOA IKASLEAK: IRUÑA / LIZARRA

IKASLE OFIZIALAK – 2022ko IRAILEKO DEIALDIA

30/06/2022 – AHOZKO BAKARRIK DUTENENTZAKO

2022/06/30 AHOZKOA B2 OFIZIALAK IRAILA


Ikasle Libreen azterketa egutegia

IRUÑAKO IKASLE LIBREAK. 2022KO MAIATZ – EKAINEKO DEIALDIA 

LIZARRAKO UNITATEKO IKASLE LIBREAK. 2022KO MAIATZ – EKAINEKO DEIALDIA

LIZARRAKO UNITATEAN IKASGELAK ESLEITZEA:

B1 eta C1: ERABILERA ANITZEKO ARETOAN EDO “KUBOAN”.

B2: LIBURUTEGIAN.

IRUÑAKO IKASLE LIBREAK. 2022KO IRAILEKO DEIALDIA

2022/09/13 – EUSKARA – IRUÑAKO B1ko IKASLE LIBREAK – AHOZKO PROBA 2022ko IRAILA –

2022/09/08 – EUSKARA – IRUÑAKO B2ko IKASLE LIBREAK – AHOZKO PROBA 2022ko IRAILA –

2022/09/08 – EUSKARA – IRUÑAKO C1eko IKASLE LIBREAK – AHOZKO PROBA 2022ko IRAILA –

LIZARRAKO UNITATEKO IKASLE LIBREAK. 2022KO IRAILAKO DEIALDIA

AHOZKOA BAKARRIK DUTENENTZAKO:

2022/08/19- OHAR GARRANTZITSUA

2022/08/19- OHAR GARRANTZITSUA

AHOZKOA B2 LIBREAK IRAILA :

AHOZKOA C1 LIBREAK IRAILA :

LIZARRAKO UNITATEKO IKASLE LIBREAK. 2021KO IRAILEKO DEIALDIA

AZTEKETAK EGITEKO PROTOKOLOA IKASLEAK: IRUÑA / LIZARRA

AZTERKETA ARAUAK


Sailkatze proben egutegia

 • Euskarako sailkatze probak. 2021eko iraila

2021/09/16 – Euskarako sailkatze proben emaitzak – 2021eko iraila


Azterketa arauak

IKASLEENTZAKO AZTERKETEN ARAUDIA:

 • Proba idatzia eta ahozkoa egitera etortzen denak NAN, AIZ edo Pasaportea ekarri beharko du.
 • Azterketak iragarritako orduan hasiko dira. Proba hasita badago, ezin izango da inor sartu. Komeni da 15 minutu lehenago egotea azterketa eginen den lekuan.
 • Azterketa egiteko argibideei behar den bezala kasu ez egiteagatik,  erantzuna behar den tokian markatu  ez bada ez da azterketa zuzenduko. Erantzun bakarra eskatzen den proban bi edo gehiago markatu baldin badira, erantzun hori balio gabe utziko da. Kasu! Zuzenketa optikoa duten orriak izanez gero, arkatzez betetzen dira.
 • Ez da arkatzez egindako idazlanik zuzenduko. Idazkerak argia eta irakurgarria izan beharko du, ez dagozkion hizki larririk gabea, baita nahasmena sortuko duen zirriborrorik gabea ere.
 • Gelatik atera baino lehen, emandako dokumentu guztiak, zirriborro-orria barne, itzuli egin beharko dira.
 • Ikasleak ezin izango du sartu azterketa egingo duen tokira eskuko telefono, ordenagailu pertsonal, tablet edo erloju admimendun gisako komunikazioarako eta datu biltegiratzeko gailu elektronikorik. Behin azterketa hasitakoan ikasleak aipatutako gailu elektroniko hauetako bat eskura badu (piztuta eo itzalita), kopiatzen ari dela joko da.
 • Proba bukatutakoan egiten diren eskaera edota galderei ez zaie erantzunik emanen.
 • Ahozko proba aldatzeko araudia zein azterketa berrikustekoa web orrian jarrita daude, baita epeak ere.
 • Ekainean “gai” izan den azterketaren zatia ez da irailean egin beharko.
 • Ahozko probak grabatuko dira.
 • Azterketa egiteko premia bereziak behar dituenak, egokitze berezia eskatzeko instantzia bete beharko du, eta instantzia horri mediku espezialistak sinatutako txostena erantsi beharko dio. Ekainerako eskaera bidaltzeko epea maiatzaren 1ean bukatzen da eta Irailerako eskatzeko abuztuaren 1ean.
 • Proba idatzia eta ahozko proba egitera etorri dela ziurtatzen duten egiaztagiriak proba bukatutakoan BAKARRIK emango dira.


Azterketen ordua aldatzeko araudia

AZTERKETEN ORDU EDO EGUNAK ALDATU AHAL IZATEKO ARAUAK (IKASLE OFIZIALAK ETA LIBREAK):

Proba idatziaren eguna eta ordua ez dago aldatzerik.

Ikasle ofizialen eta libreen ahozko azken azterketak egiteko ezarritako data ez dago aldatzerik kasu justifikatuetan izan ezik eta beti ere Departamentuaren antolamenduaren arabera egiten ahal denean. Aldaketa aldez aurretik eskatu eta ezarritako egun-orduetan azterketara agertu ezina zehazten duten arrazoiak argitzen dituen ziurtagiria ertantsi beharko da.

ALEMAN, FRANTSES ETA ITALIERA

Aldaketa eskaera, era egokian betetako Web INPRIMAKIAREN bidez egin beharko da.

 • Ordu aldaketak egiteko epeak hizkuntza bakoitzeko azterketen egutegian kontsultatu ahal izango dira. Hizkuntza eta mailen arabera desberdinak izan daitezke.
 • Epez kanpo bidalitako inprimakirik ez da onartuko.
 • Departamentuburuak telefonoz erantzungo die eskaerei, departamentu bakoitzeko ordu aldaketetarako aurreikusitako egunean.

EUSKARA (OFIZIALAK)

 • Ordu aldaketarako eskaera talde bakoitzeko irakaslearekin zuzenean kudeatuko da (ikusi epea azterketen egutegian)

EUSKARA (LIBREAK) ETA INGELESA (OFIZIALAK ETA LIBREAK)

 • Aldaketa eskaera, web orriko “ERABILTZAILEEN GUNETIK” egin beharko da (ikusi epeak azterketen egutegietan).


Azterketa ereduak

AZTERKETA EREDUAK


Araudia eta berrikusteko epeak

 1. AZTERKETEN BERRIKUSTEA
 2. AZTERKETAK BERRIKUSTEKO ARAUDIA
 3. AZTERKETAK BERRIKUSTERO EPEAK

1. AZTERKETEN BERRIKUSTEA

 • Azterketa berrikusi nahi duten ikasleek, web orritik eskatu beharko dute “ERABILTZAILEEN GUNEA>kudeaketa>azterketaren errebisioa” ataletik. EZ GAI den trebetasunaren  errebisioa bakarrik eskatu  ahal izanen da. Dagokion laukitxoa markatu eta gordetzen denean, hau behin betikoa izanen da eta ezin izanen da ezabatu.Trebetasun bat baino gehiagotan EZ GAI denean, nahi den trebetasunaren errebisioa eskatzen ahal da epea irekita dagoen bitartean.
 • Eskaerak bidaltzeko epea hizkuntza bakoitzeko azterketen egutegian kontsulta daiteke, eta hizkuntza eta mailen arabera alda daiteke.
 • Epez kanpo bidalitako eskaerarik ez da onartuko.
 • Azterketen errebisioa aurrez aurre izanen da azterketen egutegietan adierazitako datetan.

2. AZTERKETAK BERRIKUSTEKO ARAUDIA

 • Azterketa berrikusterakoan, gainditu ez duen probaren gaineko buruzko azalpenak emango zaizkio ikasleari.
 • Azterketen errebisioa aurrez aurre izanen da azterketen egutegietan adierazitako datetan.

3. AZTERKETAK BERRIKUSTEKO EPEAK

 • Azterketa berrikusi nahi duten ikasleek, web orritik eskatu beharko dute “ERABILTZAILEEN GUNEA>kudeaketa>azterketaren errebisioa” ataletik. Ikusi epea hizkuntza bakoitzeko azterketen egutegian. Epe hau desberdina izan daiteke hizkuntzen eta mailen arabera.
 • Epez kanpo bidalitako inprimakirik ez da onartuko.
 • AZTERKETEN EGUTEGIA
  • Alemana: ofiziala / librea
  • Euskara: ofiziala / librea
  • Euskara – Lizarrako Unitatea: ofiziala / librea
  • Frantsesa: ofiziala / librea
  • Ingelesa: ofiziala eta librea
  • Ingelesa – Lizarrako Unitatea: ofiziala eta librea
  • Italiera: ofiziala / librea

Proben gaineko oharrak

PROBEN GAINEKO OHARRAK


Ikasturteko HEOetako azterketen egutegia

IKASTURTEKO HEOETAKO AZTERKETEN EGUTEGIA