Erabiltzaileen gunea

Hezkuntza-komunitateko pertsona guztien ardura da COVID-19a kontrolatzeko eta hedapena murrizteko hartutako babespen-neurriak zorrotz betetzen laguntzea.

1. Banakako neurriak

a) Aurrez aurreko probak egitera joan aurretik, ikasle guztiek beren burua aztertu beharko dute etxean ea sintoma hauetakoren bat duten jakiteko: sukarra (>37ºC), eztul lehorra, eztarriko mina, arnasteko zailtasuna, usaimen- eta dastamen-galera. Halakoren bat baduzu, ez etorri proba egitera. Azterketa-egunean konfinatuta egonez gero, ikasleek, bai ofizialek, bai libreek, horren berri eman beharko diote ikastetxeari eskolako harremanetarako formularioaren bidez; 3/2021 ebazpenean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da, eta beste egun bat emango zaio idatzizko azterketa egin ahal izateko.

b) Ikasle guztiak maskara higienikoa, ez oihalezkoa, ez gardena, jantzita joango dira probara.

c) Ikasleek higiene pertsonalerako neurriak areagotu beharko dituzte:

 • Eskuak ur eta xaboiz edo soluzio hidroalkoholikoz garbitu beharko dira.
 • Eztul edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta dagoela.
 • Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa.
 • Ile luzea izanez gero, behar bezala bilduta eraman beharko da (mototsa, moñoa eta abar).
 • Azazkalak moztuta eraman. Eraztun, eskumuturreko edo erlojurik ez eraman.
 • Erabili behin erabiltzeko zapiak. Erabili ondoren, edukiontzi edo paperontzi espezifikoetan bota behar dira.
 • Ez egin heziketa edo afektuzko adierazpenik, kontaktu fisikoa eskatzen badute.

d) Ikasle batek koronabirusa duela argudiatzen badu, jakinarazi beharko du. Ez da inolaz ere aurrez aurreko azterketara aurkeztuko.

e) Ikasle bat bereziki sentikorrak diren talderen batekoa bada, dagokion departamentuko buruari jakinarazi beharko dio, alternatibak bilatzeko.

2. Antolaketa-neurriak

Gehieneko edukiera

Bi metroko tartea norabide guztietan mantentzen dela bermatuko da, Osasun Ministerioak gomendatzen duen bezala. Lizarraldea BHIk ikasgela bakoitzean baimendutako edukiaren berri emango du.

Azterketa egiteko lekua ongi aireztatuko da eta aurrez desinfektatuko da.

Komunak

Kabinak tarteka okupatuko dira. Okupatuta badaude, kanpoan itxaron beharko da, iritsitako hurrenkeran, segurtasun-distantziari eutsita (>2m). Korridorean, bi pertsonak itxarongo dute gehienez. Edonola ere, eremu komunetan beste pertsona batzuekin ez gurutzatzen saiatuko da.

Komun-guneetako ateak irekita egongo dira.

Eremu komunak

Ahalik eta gutxiena erabiliko dira eremu komunak edo igarotzeko eremuak, hau da, espazio batzuetatik beste batzuetara joateko baino ez, eta ezin izango da solas egin, jan, kafea hartu eta abar haietan.

3. Probak egiteko neurriak

A. Idatzizko azterketak

Probara modu mailakatuan joateko eskatuko zaie ikasleei.

a) Webgunean argitaratutako azterketa-egutegian adierazten da proba egin baino ordu-laurden lehenago joan behar dutela.

b) Ikasleek institututik kanpo itxoin beharko dute, ahoz deitu arte (hurrenkera alfabetikoan deituko zaie); bitartean, segurtasun-tarteari eutsi beharko diote.

c) Izena entzundakoan, eskolara sartu eta eskailerak igoko ditu azterketa egin behar duen solairuraino; ilaran igo beharko ditu, hormaren aldetik eta eskudela ukitu gabe.

d) B1, B2.2 eta C1 mailetako ingelesko ahozko azterketak DESD 21 ikasgelan egingo dira, eta idatzizkoak, beheko solairuko erabilera anitzeko aretoan.

e) Euskarako azterketak ikasgela hauetan egingo dira:

 • B1 mailako ahozkoa, DESD 21 ikasgelan (bigarren solairua);
 • B1 mailako idatzizkoa, DBHko 2ºA ikasgelan (bigarren solairua);
 • C1 mailako idatzizkoa, hemen: Liburutegia – OFI. (lehen solairua) eta erabilera anitzeko aretoa – LIBR. (beheko solairua);
 • B2.2 mailakoa, erabilera anitzeko aretoan, beheko solairuan.

f) Behin ikasgelan, irakasle batek non eseri behar duen adieraziko dio ikasleari.

g) Hurrenkera alfabetikoan jarriko dira ikasleak, atzeko aulkietatik aurrenekoetarantz.

h) Mahaian, azterketa-eredua egongo da; idazten hasi baino lehen, irakasleen jarraibideei entzun beharko zaizkie.

i) Idatzizko azterketak atal hauek ditu:

 • Entzumena
 • Irakurmena
 • Idatzizko ekoizpena eta ko-ekoizpena
 • Idatzizko bitartekotza

j) Etenaldi txiki bat egingo da idatzizko ekoizpen eta ko-ekoizpeneko proba eta idatzizko bitartekotzako proba hasi baino lehen (*). Ezin izango da tokitik alde egin atsedenaldian, komunera joateko ez bada

(*) Proba hori egin behar ez duten ikasleak gela edo aretotik aterako dira une horretan, irakasle antolatzaileen jarraibideei jarraituz.

k) Komunera joan ahalko da etenaldian jarraibide hauek betetzen badira:

 • Kabinak tarteka erabiliko dira.
 • Okupatuta badaude, kanpoan itxaron beharko da, iritsitako hurrenkeran, segurtasun-distantziari eutsita (>2m).
 • Korridorean, bi pertsonak itxarongo dute gehienez.
 • Edonola ere, eremu komunetan beste pertsona batzuekin ez gurutzatzen saiatuko da.
 • Komun-guneetako ateak irekita egongo dira.

l) Azterketa bukatutakoan, ikasleak gutun-azal batean sartuko ditu azterketaren, idatzizko ekoizpen eta ko-ekoizpenaren eta idatzizko bitartekotzaren dokumentua zein erabilitako paper zikinak, erabili baditu; gero, irakaslearen mahaian jarritako kutxan sartuko du gutun-azala. Ahozko eta idatzizko ulermenaren erantzunen orriak beste kutxa batean sartuko ditu, hori ere irakaslearen mahaian.

m) Eraikinetik aterako da gero, eskaileretatik, banan-banan, ilaran, segurtasun-distantziari eutsiz.

n) Komuna erabili behar badu, aipatutako arauak bete beharko ditu.

o) Ikasleak ezingo dira eskailburuetan edo eraikinaren beheko solairuan geratu. Azterketa amaitzean, eskolatik atera behar dira.