Erabiltzaileen gunea Site del Profesorado

Eskumenak

Heziketa-kalitatearen hobekuntzarako lege organikoa – LOMCE-a

127. artikulua – ESKOLA KONTSEILUAREN ESKUMENAK

Ikastetxeko Eskola Kontseiluak honako betekizunak izanen ditu:

 1. Lege Organiko honen II. kapituluaren V. tituluak aipatzen dituen proiektu eta arauak  ebaluatzea. (Hezkuntza proiektua, Kudeaketa proiektua, Antolakuntza eta funtzionamendu Arauak, Urteko programazio orokorra).
 2. Ikastetxeko urteko programazio orokorra ebaluatzea, irakasleen klaustroak irakaskuntzaren antolaketa eta plangintzan dituen eskumenak deusetan ukatu gabe.
 3. Hautagaiek aurkeztutako zuzendaritzarako kandidaturak eta proiektuak ezagutzea.
 4. Ikastetxeko zuzendariaren hautaketan parte hartzea Lege Organiko honek ezartzen duen moduan. Zuzendaritza taldeko beste kideen izendatze eta kargu gabetzeak ezagutzea. Zuzendariaren izendapena kentzea, bi herenen gehiengoz, bere kideen artean horrela adosten badute.
 5. Ikasleen onespenari buruz informatzea Lege Organiko honek eta berau garatuko duten xedapenei men eginez.
 6. Diziplina arazoen ebazpenak ezagutzea eta indarrean dagoen legea errespetatzen dela zaintzea. Ikasleriaren jarrera dela eta Zuzendariak hartutako disziplina-neurriek eskolako elkarbizitzari kalte egiten badie, Eskola Kontseiluak, gorasoek edo tutore legalek hala eskatuta, zuzendariak hartutako erabaki hori berrikusi eta behar bada, beste neurri batzuk proposa ditzake.
 7. Ikastetxean elkarbizitza, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, tratu berdintasuna, Lege Organiko honen 84.3 artikuluan aipatzen diren ez diskriminazio egoerak bultzatu,  gatazken konponbide baketsua  eta genero indarkeriari aurrea hartzeko neurriak eta ekimenak bultzatu.
 8. Ikastetxeko instalakuntzen eta ekipamenduen zaintza eta berrikuntza bultzatzea eta baliabide osagarriak lortzeko neurrien berri ematea, 122.3 artikuluak agintzen duena betez.
 9. Beste zentru, erakunde eta entitateekin, kultur eta hezkuntza egitasmoetan elkarlanean aritzeko ildoen berri ematea.
 10. Ikastetxeko funtzionamendu orokorra, ikasleen emaitza orokorrak, eta barne eta kanpoko ebaluazioak aztertu eta baloratzea.
 11. Ikastetxeko funtzionamenduaz, kudeaketaren kalitatearen hobekuntzaz eta kalitatearen bestelako alderdiez proposamenak eta txostenak prestatzea, eskola kontseilu berak bulkatuta edota Administrazioak eskatuta.
 12. Hezkuntza Administrazioak ematen ahal dizkion beste edozein.

Eskola Kontseiluaren Berritzea (2022)

393/2022 EBAZPENAREN bidez, ikasturte honetan Eskola Kontseilua partzialki berritzea dagokigu.

2022-10-21  9:30 IHEOko Areto Nagusian

Hauteskunde Batzordearen aukeratze-akta

2022-10-25 Hauteskunde Batzordearen erabakiak

2022-11-04 Behin-behineko hautagaien zerrenda

2022-11-09 Behin betiko hautagaien zerrenda

2022-11-15 zuzenketa Behin betiko hautagaien zerrenda

2022-11-15 Ohar Informatiboa

2022-11-21 Ohar Informatiboa

2022-11-24 Hauteskunde Batzordearen aukeratze-akta

2022-11-28 Hauteskunde Batzordearen erabakiak

2022-12-12 Behin-behineko hautagaien zerrenda

2022-12-16 Behin betiko hautagaien zerrenda

2022-12-16 Aldarrikapena


Hautagaitzen aurkezpena (2022)

2022ko urriaren 24an irekiko da Eskola Kontseilurako hautagaitzak aurkezteko epea, 2022ko azaroaren 3ko 14: 00etan amaituko dena. Behin-behineko zerrenda azaroaren 4an argitaratuko da. Erreklamazioa 2022ko azaroaren 7an aurkeztu ahal izango da. Hautagaien behin betiko zerrenda azaroaren 10ean argitaratuko da. Zure hautagaitza aurkezteko, eskatu paperezko inprimakia atezaintzan edo erabili esteka hau:


Kideak (2022-2023 Ikasturtea)

Zuzendaritza taldea

 • SÁEZ DE ALBÉNIZ BERZAL, Carolina
 • MUNÁRRIZ NUIN, Genoveva
 • GHISU, Giulia

Administraritza eta zerbitzuetako langileak

 • ORTIZ DÁVILA, Mª José
 • GARIJO, Elena

Iruñeko Udaletxeko zinegotzia

 • VELÁSQUEZ MANRIQUE, Silvia Rosa 

Irakasleak

 • GHISU, Giulia
 • DI PIETRO, Livia
 • IBÁÑEZ OSÉS, José
 • INZA GASTÓN, Itxaso
 • LARRÉ LARDIES, M. Angeles
 • RICO JOYA, Javier

Ikasleak

 • ARANA GARCÍA, José Ignacio
 • CENOZ HUARTE, Maite
 • GARCÍA ANDRÉS, Miguel Ángel
 • LÓPEZ GASTÓN, María Fe
 • RODRÍGUEZ GARCÉS, María Dolores
 • SALDAÑA ZABALEGUI, Cristina

Eskola kontseiluko kideak

(2022-2023 Ikasturtea)

Zalantza edo iradokizunaren bat baduzu, hiru modu dauzkazu Eskola Kontseiluko ikasleen ordezkariekin harremanetan jartzeko:

 • Posta-elektronizkoz, ondorengo helbidera:d0788405@educacion.navarra.es
 • Horretarako IHEOeko beheko solairuan (Administraritzaren ondoan) aurkitzen den postontzi gorria erabiliz.
 • Pertsonalki, ondorengo ordutegi eta geletan:
IKASLEAK
MATRIKULA ORDUTEGIA GELA

ARANA GARCÍA, José Ignacio

 

Ingelesa

Frantsesa

Astelehena / Asteazkena
19:45 – 22:00
Asteartea / Osteguna
9:00 – 11:15

15

27

CENOZ HUARTE, Maite Ingelesa

Astelehena
19:45 -22:00

18
GARCÍA ANDRÉS, Miguel Ángel Japoniera Asteartea/Osteguna
17:15 – 18:45
balio anitzeko gela
LÓPEZ GASTÓN, María Fe Frantsesa Asteartea/Osteguna
9:00 – 11:15
22
RODRÍGUEZ GARCÉS, María Dolores Ingelesa Asteartea/Osteguna
15:15 – 17:30
15
SALDAÑA ZABALEGUI, CRISTINA Italiera Astelehena/asteazkena
18:45 – 21:00
17