Erabiltzaileen gunea

2. LAUHILEKO MATRIKULA 2021-2022 IKASTURTEA (2022ko Urtarrila)

1. Lauhilekoan A1 edo B2.1ean matrikulatutako ikasleak. “GAI” edo “MAILAZ IGO” kalifikazioa izan dutenak.

HIZKUNTZKA

ZEIN MAILARA:

MATRIKULA INTERNET BIDEZ

INGELESA A2 Urtarrilaren 27an, osteguna, 9:00etatik 23:59ak arte. Internet bidez “erabiltzaileen gunean” sartuta
B2.2

IKASLE BERRIAK

Kurtso hauetan ondorengo hauek matrikula daitezke: eskatzen den maila duenak edo auto-ebaluazio proba (auto-
zuzenketarako arauekin batera eskolako web orrian dago) egina duenak.

BETEGABEKO IKASPOSTUAK:
Urtarrilaren 28an, 8:30ean

HIZKUNTZA

MAILA

NORENTZAKO

MATRIKULA INTERNET BIDEZ

INGELESA
* Ikusi ordutegiak
A2 Edozeinentzako Urtarrilaren 28an, ostirala, 9:00etatik 23:59ak arte, Internet bidez, matrikula botoia sakatuz
B2.2

TASAK

DOKUMENTAZIOA

Kurtso hasiera: Urtarrilaren 31, astelehena